Čo je energia matrixu?

Ide o silové pole, v ktorom sa nachádzajú všetky informačné vzory, s ktorými, ako ich nedeliteľná súčasť, môžeme aktívne a vedome pracovať a z ktorých naším vedomím vytvárame našu fyzickú realitu.

Ide o základnú stavebnú jednotku všetkého vôkol nás, ktorá sa v moderných dejinách zvykne označovať ako kvantové pole. O jej účinkoch sa môžeme dočítať v najstarších spisoch, ktoré významne ovplyvnili formovanie ľudských dejín. Táto sila bola postupom času (poväčšine zo zištných pohnútok) zahalená do hmly tajomstva a mystérie. Skupiny ľudí, ktorí mali skúsenosti s jej účinkami si po uvedomení možností, ktoré im prístup k nej ponúka, postupne uvedomili, že sa pre nich môže stať nástrojom demonštrácie ich sily, zastrašovania a teda všeobecným prístupom k neobmedzenej moci.

Tých pár jednotlivcov, ktorí túto silu využívali pre všeobecné blaho a prospech ostatných, postihli vo väčšine prípadov osobné tragédie. Tie im pripravili práve tí, ktorí si podiel na svojej moci nechceli nechať nikým vziať. Dnes sa na tých pár "spravodlivých" pozeráme ako na prorokov, svätcov, či mesiášov a pri tom to boli obyčajní ľudia s dobrými úmyslami.

Je preto potrebné, aby sme pri predstave kvantového poľa zabudli na všetky tieto mýty, legendy a realitu skresľujúce fakty. Aby sme sa dokázali na kvantové pole pozrieť očami dnešného človeka, bez predsudkov a myšlienkových obmedzení. Ak to dokážeme, tak získame prístup k neobmedzeným možnostiam výberu našej osobnej fyzickej reality v ktorej sa nachádzame, a ktorú môžeme jednoduchými postupmi formovať.

KTO SOM?

Uplatnenie matrix energie Slovensko

UPLATNENIE

Matrix energie Slovensko proces

PROCES

Viac informácií a zaujímavých článkov, podnetov informácii k práci s energiou matrixu môžete nájsť na oficiálnom Facebookovom profile Matrix energie Slovensko (po kliknutí na ikonu FB vpravo).

Zaujímavé videá, ktoré pre vás pripravujem nájdete na youtube kanáli Matrix energie Slovensko (po kliknutí na ikonu You Tube v pravo)

   

Kalendár seminárov

Inšpirácia MATRIX

3.png

Najnovší článok

Ako kvantovať ešte lepšie

Cvik na POSILNENIE našich schopností "kvantovania" reality.

Stať sa naozajstným „kvantovým“ majstrom je v skutku jednoduché. Aby som bol presný, je to jednoduché pre každého, kto má vôľu na sebe pracovať. Všetky „techniky“, ktoré sa pri vedomej tvorbe reality využívajú, sa dokáže naučiť každý, či už z kníh, webu, alebo počas trvania seminára. Ako už ale vieme, celá „technika“ je nám zbytočná, ak s ňou pracujeme tu „dole“ a jej informačný rámec sa tak nedostane tam „hore“. Fyzickú realitu môžeme totiž účinne ovplyvňovať našimi myšlienkami len vtedy, ak informácie v nich nezostanú uväznené v 3D priestore, ale ich pošleme k „zdroju“, odkiaľ príde k prepisu daného kódu čohokoľvek, čo túžime transformovať. Až potom môže prísť k zmene aj na fyzickej úrovni. 

Jednoducho, opäť sa len snažím zdôrazniť, že je ABSOLÚTNE nevyhnutné, aby sa naše Vedomie dostalo do rozšíreného stavu a to v maximálne možnej miere. Niektoré postupy práce s ľudským vedomím, ako napríklad „Silvova metóda“ upriamovali pozornosť ľudí k „alfa“ hladine, čo dosť nešťastne spôsobilo, že metóda u väčšiny ľudí „nefungovala“. Preto, prosím, nezabúdajte na pravidelný cvik smerujúci k čo najhlbšiemu napojeniu sa na SILU. 

Samozrejme, cviky, ktoré nám toto napojenie umožňujú, si už vyžadujú kvôli našej bezpečnosti i súkromie a komfort postele, prípadne kresla, z ktorého nám nehrozí pád. Stačí, ak začnete tým, že keď už máte otvorené kvantové pole, NIE HLADINU ALFA, ale skutočne aktivovaný silový portál fyzického orgánu srdca, spojíte ho so zámerom, „padám hlboko do nekonečného oceánu Vedomia“ a necháte už na Silu samotnú kam až Vás zoberie. Nič viac sa NESNAŽTE robiť, prosím. Akákoľvek „nadpráca“ celý proces sťaží. Tento jednoduchý cvik spôsobí, že sa bude prehlbovať nielen Vaše riadené „napojenie“ na pole, ale i to, v ktorom ste obvykle počas celého dňa. A krok po kroku uvidíte, že Vaše myšlienky a s nimi späté emočné kódy, sa budú čoraz ľahšie dostávať k „zdroju“ a teda i s nimi spojená transformácia fyzickej reality bude OVEĽA účinnejšia. 

Preto, prosím, cibrite NIE TECHNIKY, ale STAV Vášho Vedomia, lebo to je jediná cesta, ako naplno aktivovať jeho SILU a potenciál. 

Ďakujem za Vašu pozornosť.

Kristián Beňo

Originál článku si môžete pozrieť na oficiálnej Fan page Matrix energie Slovensko.